Informācija par izmaiņām mācību pārbaudījumu norisē 2016./2017. mācību gada II semestrī

Mācību pārbaudījumi II semestrī sakārtoti pārbaudījumu sesiju veidā – pa nedēļām. Šajās nedēļās notiek mācību pārbaudījumi, teorijas stundas pēc īpaša saraksta un individuālas konsultācijas pie pedagogiem. Stundas pēc ikdienas stundu saraksta nenotiek.

No 20.02.-24.02. – tehnisko prasmju pārbaudījumi.

No 27.03.-31.03. – mācību koncerti.

No 15.05-23.05. – pārcelšanas eksāmeni.

Mācību sesiju grafiki atrodami Valmieras Mūzikas skolas mājas lapā (vms.valmiera.lv) sadaļā Mācības.

Par pārbaudījumiem regulāri turpinās informēt mācību priekšmetu pedagogi.

Atgādinām, ka mainīt mācību pārbaudījuma laiku vai datumu iespējams vienojoties ar direktora vietniekiem izglītības jomā.