(Latviešu) Sveicam kori SolLaRe un māksliniecisko vadītāju Irēnu Zelču ar iegūto Zelta diplomu!

Sveicam kori SolLaRe un māksliniecisko vadītāju Irēnu Zelču ar iegūto
Zelta diplomu IV Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo
ansambļu konkursā “Lai skan”!