Papilduzņemšana 20. augustā

Valmieras Mūzikas skola aicina audzēkņus 20. augustā plkst. 17:00

uz papilduņemšanu šādos mācību priekšmetos:

 

AKORDEONA SPĒLE no 9 gadu vecuma

VIJOLES SPĒLE no 7 gadu vecuma

ČELLA SPĒLE no 7 gadu vecuma

KORA KLASE no 7 gadu vecuma

KOKLES SPĒLE no 9 gadu vecuma

KORA KLASE no 7 gadu vecuma

ĢITĀRAS SPĒLE no 9 gadu vecuma  (sagatavošanas klase no 7 gadu vecuma)

FLAUTAS SPĒLE no 9 gadu vecuma  (sagatavošanas klase no 7 gadu vecuma)

MEŽRAGA SPĒLE no 9 gadu vecuma  (sagatavošanas klase no 7 gadu vecuma)

EIFONIJA SPĒLE no 9 gadu vecuma  (sagatavošanas klase no 7 gadu vecuma)

TROMBONA SPĒLE no 9 gadu vecuma (sagatavošanas klase no 7 gadu vecuma)

TROMPETES SPĒLE no 9 gadu vecuma (sagatavošanas klase no 7 gadu vecuma)

SAKSOFONA SPĒLE no 9 gadu vecuma  (sagatavošanas klase no 7 gadu vecuma)

KLARNETES SPĒLE no 9 gadu vecuma  (sagatavošanas klase no 7 gadu vecuma)