Pedagogi

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle

 Irina Grīnberga, Līga Ivāne, Signe Klāva, Vēsma Liepiņa, Elīna Ozola, Larisa Palkavniece,  Liena Priede, Inese Reinfelde, Aira Rulle, Aiva Tauriņa-Šariņa, Zane Veidemane

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle

Māris Rozenfelds

Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle

Dace Preidīte, Zane Sniķere

Stīgu instrumentu spēle – Vijolspēle

Inguna Birzniece, Maija Ozola, Irina Pupiņa

Stīgu instrumentu spēle – Alta spēle

Irina Pupiņa

Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle

Dace Zariņa

Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle

Viktors Eunapu, Renārs Veličko

Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle

Elita Ezermale

Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle

Vladimirs Šuvarikovs

Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle

Gunārs Geduševs, Vladimirs Šuvarikovs

Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga spēle

Mārtiņš Birnis

Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle

Sandris Dubovs

Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle

Sandris Dubovs, Gunārs Geduševs

Pūšaminstrumentu spēle – Trombona spēle

Sandris Dubovs

Pūšamisntrumentu spēle- Tubas spēle

Mārtiņš Birnis

Sitaminstrumentu spēle

Daniēls Groza

Vokālā mūzika – Dziedāšana

Elīna Čampere, Zane Jankuna, Kristīne Žogota

Vokālā mūzika – Kora klase

Laima Krumholce, Marika Rolmane, Irēna Zelča, Zane Jankuna

Solfedžo

Maija Mīlberga, Marika Rolmane, Inga Zirne

Mūzikas literatūra

Marika Rolmane, Inga Zirne, Liene Zvirbule

Sagatavošanas klase

Marika Rolmane, Zane Jankuna, Inese Reinfelde, Elīna Ozola, Līga Ivāne, Liena Priede, Aira Rule, Vēsma Liepiņa, Aiva Tauriņa – Šariņa, Signe Klāva,  Dace Priedīte, Zane Sniķere, Maija Ozola, Dace Zariņa, Elita Ezermale, Vladimirs Šuvarikovs, Sandris Dubovs, Mārtiņš Birnis, Daniēls Groza