Stīgu instrumentu spēle

Nāc mūsu pulkā!

Valmieras galvenās „ielas”- Gaujas – krastā lepni savu stikloto fasādi slej mūsu Gaismas pils – tieši tā varam dēvēt Valmieras Mūzikas skolas ēku. Sen zināms, ka pie ūdeņiem labi skan, un labi skan arī vecākajā mūzikas skolā Latvijā – jau kopš 1920. gada mūsu pilsētā bērniem un ne tikai viņiem ir iespēja apgūt kādu mūzikas instrumentu, iepazīt bagāto mūzikas pasauli un iemīlēt to.

Pagājušā gadsimta 20-tajos gados jaunatvērtajā mūzikas skolā bija arī vijoles klase, kurā strādāja Fricis Bērtulis, Emilians Veppers, Vilis Švinka (vijolnieks, papildinājies Parīzē), Eduards Vinerts (vijolnieks, strādājis Nacionālajā operā, radio) un Helmers Pavasars (vijolnieks, komponists).

No 1944. gada vijoles klasi vadīja Kārlis Veilands. Vēlāk pedagogu pulku papildināja Eduards Jirgensons, Andrejs Riekstiņš, Juris Kaktiņš, Ludmila Tiščenko un Anna Spalviņa.

1989. gadā  Ludmilas Tiščenko vadītais vijoļu ansamblis pārtapa par nelielu stīgu orķestri, tā trešo reizi Valmierā aizsākot orķestra tapšanu. Valmieras Mūzikas skolā sākot strādāt Aivaram Cepītim, tika izveidots Valmieras kamerorķestris, kurš viņa vadībā darbojās no 1993.-2000. gadam. Kamerorķestrī aktīvi darbojās un muzicēja koncertmeistare Inguna Birzniece, vijolniece Maija Ozola, čelliste Dace Zariņa, altiste Irina Pupiņa, kuras joprojām strādā mūzikas skolā un audzina jauno mūzikas mīļotāju paaudzi. Protams, kamerorķestrī plaši pārstāvēta bija jauno mūziķu paaudze, sadarbojāmies ar tādām slavenībām, kā Jautrīte Putniņa, Aivars Kalējs, Ivars Bezprozvanovs, aktīvs un pilntiesīgs orķestra dalībnieks bija tagadējā slavenība Kristaps Pētersons.

Iesākto darbu orķestra muzicēšanas laukā aktīvi turpina mūsu skolotājas Maija Ozola un Dace Zariņa, kur bērni apgūst kopspēles prasmi divās vecuma grupās – mazie jau no otrās klases, bet lielākie parasti nešķiras no instrumenta un mūzikas līdz pat vidusskolas atestāta iegūšanai. Šī arī ir ļoti liela mūsu instrumenta priekšrocība, jo muzicēt varam ilgi pēc mūzikas skolas beigšanas.

Varam lepoties arī ar lieliskiem rezultātiem audzēkņu individuālajā spēlētprasmē – šogad Valsts konkursā II kārtā ieguvām visas trīs, bet III kārtā divas trešās godalgotās vietas, kas apliecina pedagogu profesionālo varēšanu izaudzināt cienīgus mūzikas dzīves turpinātājus Valmierā.

Klāt jaukais pavasaris, arī iestājeksāmenu laiks mūzikas skolā, jaunus audzēkņus ar prieku gaidīsim arī mēs – vijoles, alta un čella spēles skolotājas.

Inguna Birzniece,

vijoles spēles skolotāja

Mācību programmas