Taustiņinstrumentu spēle

Aicinājums skaņu pasaulē

Ja Jums mājās ir klavieres (vai vieta, kur tās novietot) un kāds sākumskolas vecuma bērns, ir vērts abus iepazīstināt. Muzicēšana var kļūt par aizraujošu atklājumu – sajust, kādā solī mūzika iet vai dejo, pārraudzīt, ko vienlaikus dara abas rokas un vēl kājas. Arī atmiņa un prāts tiek krietni vien nodarbināti – ne velti viduslaikos mūziku pielīdzināja tādām zinātnēm kā aritmētikai, ģeometrijai un astronomijai. Atliek secināt, ka nav piemērotākas nodarbes, lai bērns attīstītos par krietnu un harmonisku cilvēku. Klavierspēle disciplinē, prasa laiku un uzmanību un reizē arī gandarī, kad dziesmiņa (kaut ar diviem pirkstiem izspēlēta) kabatā.

Klavieru klase Valmieras Mūzikas skolā pastāv kopš skolas pirmsākumiem, ir piedzīvojusi izcilus pedagogus un absolventus, kas kļuvuši par labiem un Latvijā pazīstamiem mūziķiem (Jānis Ķepītis, Vilma Cīrule, Maija Saiva, Jautrīte Putniņa, Arturs Maskats, Arvīds Bomiks un daudz citi). Klavieru klase ir pirmrindniekos arī audzēkņu skaita ziņā – pašlaik tur mācās 92 bērni. Klavieru klasē bērni mācās astoņus gadus, bet daudzi audzēkņi nepārtrauc muzicēt arī pēc skolas beigšanas – citi turpina apgūt klavierspēli (šobrīd Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā klavierspēli apgūst Klāvs Ābols, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā studē Roberts Ķibermanis) vai koncertēt, apgūst citus mūzikas instrumentus vai dziedāšanu, vēl citi kļūst par kora dziedātājiem, mācās džezu. Ja tā notiek – skola savu uzdevumu veikusi.

Pedagoģiskais darbs klavieru klasē norit daudzpusīgi – blakus ikdienas mācību darbam audzēkņi regulāri piedalās koncertos un koncertuzvedumos Ziemas mūzikas festivālā, Latviešu mūzikas dienās, Vasaras koncertos, Džeza klubā Parks Valmierā, klavieru klases audzēkņi muzicējuši ne tikai Latvijā, bet arī Norvēģijā, Zviedrijā, Vācijā, Čehijā, Polijā, Lietuvā un Igaunijā. Nozīmīgākais pasākums, ko šobrīd organizē mūzikas skolas klavieru klase, nenoliedzami ir Starptautiskais jauno pianistu konkurss, kas 2016. gada 27. janvārī notiks jau divdesmit pirmo reizi.

Atzīstot konkursu īpašo nozīmi audzēkņu profesionālajā izaugsmē un mākslinieciskās pieredzes paplašināšanā, Valmieras Mūzikas skolas klavieru klases pedagogi ar saviem audzēkņiem regulāri piedalās reģiona, valsts un starptautiska mēroga konkursos. Jaunie pianisti ieguvuši godalgotas vietas daudzos konkursos, tostarp, Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā Kaunas Sonorum, Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Jaunais virtuozs, Starptautiskajā pianistu – zēnu konkursā Spēlē zēni, Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Mūsdienu klasika, Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā Jūrmala 2013, Latvijas Radio 3 – Klasika un Igaunijas Klassikaraadio jauniešu festivāla konkursā, Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle-Klavierspēle audzēkņu konkursā Jaunais pianists, Alfrēdam Kalniņam veltītajā jauno pianistu konkursā, brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā un Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Valmierā.

Audzēkņu muzicēšanas prieks un panākumi, publikas atsaucība ir labākais apliecinājums klavieru klases darbības nozīmīgumam un ražīgumam, taču klavieru klases pedagogi neapstājas pie sasniegtā, bet joprojām ir attīstībā un meklē tālākās attīstības iespējas.

Ritma Pētersone,

    klavierspēles skolotāja

Mācību programmas

·         Mācību priekšmets Klavierspēle. Mācību pārbaudījumu prasības 2018./2019.mācību gadam