Topošajiem audzēkņiem!

Valmieras Mūzikas skola, Pilskalna ielā 3, Valmierā, 18. augustā plkst. 10:00 vai plkst. 17:00 aicina audzēkņus uz papildu iestājpārbaudījumiem sekojošos mācību priekšmetos:
Akordeona spēle no 8 gadu vecuma (4 vietas)
Kokles spēle no 8 gadu vecuma (4 vietas)
Trompetes spēle no 8 gadu vecuma (4 vietas)
Klarnetes spēle no 8 gadu vecuma (4 vietas)
Flautas spēle no 8 gadu vecuma (2 vietas)
Saksofona spēle no 8 gadu vecuma (2 vietas)
Čella spēle no 7 gadu vecuma (2 vietas)
Kora dziedāšana no 7 gadu vecuma (2 vietas)
Informācija pieejama no 7. augusta pie direktores vietnieces izglītības jomā Santas Tanenbergas, tālr. 26454469, 22014456, e-pasts [email protected]