Menu Close

Bibliotēka

Valmieras Mūzikas skolas bibliotēka ir izglītības iestādes bibliotēka un tās galvenais uzdevums ir audzēkņu un pedagogu nodrošināšana ar nepieciešamo nošu un mācību materiālu. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana, sekmējot kvalitatīvu mācību procesu.

Uz 2020.gada 1.janvāri bibliotēkas fondā ir 9231 vienības (notis un mācību grāmatas).  Bibliotēka galvenokārt nodarbojas ar mācību fonda paplašināšanu iespieddarbu u.c. dokumentu komplektēšanu, apstrādi, uzskaiti, glabāšanu.

Nošu un mācību grāmatu kataloģizācija un reģistrēšana elektroniskajā kopkatalogā ALISE.

 

Saites ar:

          ALISE  –  Valmieras bibliotēku un  ViA elektroniskais katalogs

          ALISE  –  Valmieras Mūzikas skolas elektroniskais katalogs

          Kultūras karte – kulturaskarte.lv – Valmieras Mūzikas skolas bibliotēka

          Jaunā LNB – Latvijas nacionālā bibliotēka

          J.Vītola Mūzikas akadēmija – JVLMA Elektroniskais katalogs

          Latvijas filmu bibliotēkas – Latvijas filmas