Izvēlne Aizvērt

Piekļūstamības paziņojums

Valmieras novada pašvaldības iestāde Valmieras Mūzikas skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Valmieras mūzikas skola- vms.valmiera.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valmieras mūzikas skola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

 • Attēliem,
  ilustrācijām utt.
  trūkst tekstuālā
  alternatīva, līdz
  ar to cilvēki, kas
  izmanto
  ekrānlasītāju
  nevar piekļūt
  informācijai par
  attēlos
  redzamo

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.08.2023. Izvērtēšanu veica Dāvis Petrovskis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: PDF

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]

Zvaniet: 64281150

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi līdz piecām darbadienām.

Sūdzību iesniegšana

Inese Sudraba, direktors, [email protected]

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir .

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.08.2023un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Inese Sudraba Skolas direktors.