Izvēlne Aizvērt

Vēsture

Valmieras mūzikas skola


Tūlīt pēc tam, kad nodibināja Latvijas Konservatoriju Rīgā, pianiste Anna Ķirpīte uzsāka saraksti ar Latvijas Izglītības ministrijas Mākslas departamenta Mūzikas nodaļu komponista Alfrēda Kalniņa (1879 – 1951) personā, lai rosinātu Valmierā atvērt mūzikas skolu. Pēc ilgākas domu apmaiņas un reflektantu noklausīšanās Izglītības ministrija deva atļauju mūzikas skolas atvēršanai, un 1920. gada 8. oktobrī Valmieras Mūzikas skola sāka darbu. Skolas atklāšanas svinības notika 1920. gada 20. novembrī, tajās bija gan runas, gan koncerts, gan svētku mielasts un noslēgumā arī balle. Svinības ar savu klātbūtni pagodināja arī komponists Jāzeps Vītols, kuru vēlāk skolas pedagoģiskā padome vienbalsīgi ievēlēja par skolas Goda prezidentu, Jāzeps Vītols skolai turpmāk vienmēr palīdzēja. Skolas atklāšanas svinībās Jāzeps Vītols novēlējis skolai raženas sekmes, uzsvēris mūzikas un dziedāšanas lielo nozīmi cilvēka dzīvē, aizrādījis, ka māksla nav rotaļa un skubinājis jauno paaudzi uz nopietnu darbu.
Valmieras Mūzikas skolas pirmā direktore bija pianiste Anna Ķirpīte (Kirpit) (1920.-1922.). Pēc Annas Ķirpītes Valmieras Mūzikas skolu vadīja Pauls Krieviņš (1922. gada janvāris – septembris), Arnolds Sineps (1922.-1944), Elmārs Vikmanis (1944.-1960.), Velta Miezīte-Kvēpa (1960.-1961.), Niklāvs Dūze (1961.-1962.), Tālivaldis Dubavs (1962.-1966., 1970.-1973.), Māra Trauberga (1966.-1970.), Daina Priede (1973.-1974.), Eduards Jirgensons (1974.-1989.), Aivars Cepītis(1989.-2016.). Kopš 2016. gada Valmieras Mūzikas skolas direktore ir Inese Sudraba.
Valmieras Mūzikas skolas ikdiena šobrīd savijas ar mākslinieciski spilgtām radošām aktivitātēm – Starptautiskais Ziemas (agrāk Senās) mūzikas festivāls vienkopus pulcē profesionālus mūziķus, mūzikas skolu audzēkņus, absolventus un citus interesentus ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Savukārt Starptautiskais jauno pianistu konkurss, kurā piedalās jaunie pianisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, dod iespēju parādīt savu māksliniecisko izaugsmi. Vasarā izskanēs Vasaras (agrāk Dārza) koncertu sezona.
Daudzi Valmieras Mūzikas skolas absolventi kļuvuši par ievērojamiem mūziķiem. Varam minēt komponistus Jāni Ķepīti, Vilni Salaku, Artūru Maskatu, Santu Ratnieci un Kristapu Pētersonu, pianistes Vilmu Cīruli un Jautrīti Putniņu, muzikologus Sofiju Vēriņu un Arvīdu Bomiku, dziedātājus Anci Purmali un Zandu Švēdi, vijolnieces Madaru Pētersoni un Žaneti Uškāni.
Valmieras Mūzikas skolas audzēkņi gūst labus panākumus valsts un starptautiskos konkursos, piedalās festivālos un koncertos.
Valmieras Mūzikas skolas absolventi mācās A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā, studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Rīgas pedagoģijas izglītības vadības augstskolā, Dānijas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā Kopenhāgenā, Štutgartes Mūzikas un Mākslas akadēmijā, Briseles Karaliskajā Mūzikas akadēmijā, Stokholmas Mūzikas akadēmijā.
Valmieras Mūzikas skolai ir sadarbības partneri Vācijā, Polijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā, Čehijā, Spānijā, Somijā.
Valmieras Mūzikas skola nemainīgi palikusi uzticīga savam pienākumam: kopt augsni audzēkņu muzikālai izglītošanai un radīt labvēlīgus apstākļus muzikālo talantu attīstīšanai līdz mākslinieciski un profesionāli augstākajai pakāpei.