Izvēlne Aizvērt

Pedagogi

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle
Irina Grīnberga, Līga Ivāne, Vēsma Liepiņa, Inese Reinfelde, Aira Rulle, Aiva Tauriņa, Anna Berklāva, Dace Dēnava, Maija Mīlberga
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle

Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle
Ieva Veide, Samanta Ceruka
Stīgu instrumentu spēle – Vijolspēle
Inguna Birzniece, Maija Ozola, Irina Vācmane
Stīgu instrumentu spēle – Alta spēle
Irina Vācmane
Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle
Dace Zariņa
Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle
Viktors Eunapu, Renārs Veličko
Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle
Elita Ezermale
Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle
Vladimirs Šuvarikovs
Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle
Vladimirs Šuvarikovs, Jānis Jansons,
Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga spēle
Jānis Krūmiņš,
Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle
Sandris Dubovs
Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle
Sandris Dubovs,
Pūšaminstrumentu spēle – Trombona spēle
Sandris Dubovs
Pūšamisntrumentu spēle- Tubas spēle
Jānis Krūmiņš,
Sitaminstrumentu spēle
Aleksandrs Pļeskačs
Vokālā mūzika – Kora klase
Laima Krumholce, Marika Rolmane, Irēna Zelča, Madara Orola, Valda Dzene
Solfedžo
Maija Mīlberga, Marika Rolmane, Inga Zirne

Mūzikas literatūra
Inga Zirne, Marika Rolmane, 
Sagatavošanas klase
Marika Rolmane, Inese Reinfelde, Līga Ivāne, Aira Rulle, Vēsma Liepiņa, Aiva Tauriņa, Maija Ozola, Dace Zariņa, Elita Ezermale, Vladimirs Šuvarikovs, Sandris Dubovs, Inguna Birzniece, Irina Grīnberga, Laima Krumholce,