Menu Close

Pedagogi

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle
Irina Grīnberga, Līga Ivāne, Vēsma Liepiņa, Larisa Palkavniece, Inese Reinfelde, Aira Rulle, Aiva Tauriņa-Šariņa, Zane Veidemane, Liena Brutāne, Anna Berklāva, Inguna Podziņa
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
Māris Rozenfelds
Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle
Dace Priedīte
Stīgu instrumentu spēle – Vijolspēle
Inguna Birzniece, Maija Ozola, Irina Pupiņa
Stīgu instrumentu spēle – Alta spēle
Irina Pupiņa
Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle
Dace Zariņa
Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle
Viktors Eunapu, Renārs Veličko
Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle
Elita Ezermale
Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle
Vladimirs Šuvarikovs
Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle
Gunārs Geduševs, Vladimirs Šuvarikovs
Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga spēle
Mārtiņš Birnis
Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle
Sandris Dubovs
Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle
Sandris Dubovs, Mārtiņš Birnis
Pūšaminstrumentu spēle – Trombona spēle
Sandris Dubovs
Pūšamisntrumentu spēle- Tubas spēle
Gunārs Geduševs
Sitaminstrumentu spēle
Daniēls Groza
Vokālā mūzika – Kora klase
Laima Krumholce, Marika Rolmane, Irēna Zelča, Zane Jankuna, Kristīne Žogota
Solfedžo
Maija Mīlberga, Marika Rolmane, Inga Zirne
Mūzikas literatūra
Marika Rolmane, Inga Zirne, Mārtiņš Birnis
Sagatavošanas klase
Marika Rolmane, Zane Jankuna, Inese Reinfelde, Līga Ivāne, Aira Rulle, Vēsma Liepiņa, Aiva Tauriņa – Šariņa, Dace Priedīte, Maija Ozola, Dace Zariņa, Elita Ezermale, Vladimirs Šuvarikovs, Sandris Dubovs, Daniēls Groza, Inguna Birzniece, Liena Brutāne, Irina Grīnberga, Laima Krumholce,  Māris Rozenfelds, Kristīne Žogota