Menu Close

Pedagogi

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle
Irina Grīnberga, Līga Ivāne, Vēsma Liepiņa, Larisa Palkavniece, Inese Reinfelde, Aira Rulle, Aiva Tauriņa-Šariņa, Liena Brutāne, Anna Berklāva, Dace Dēnava, Maija Mīlberga
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
Māris Rozenfelds
Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle
Dace Priedīte, Ieva Veide, Ilze Žvarte
Stīgu instrumentu spēle – Vijolspēle
Inguna Birzniece, Maija Ozola, Irina Pupiņa
Stīgu instrumentu spēle – Alta spēle
Irina Pupiņa
Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle
Dace Zariņa
Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle
Viktors Eunapu, Renārs Veličko
Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle
Elita Ezermale
Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle
Vladimirs Šuvarikovs
Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle
Gunārs Geduševs, Vladimirs Šuvarikovs
Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga spēle
Mārtiņš Birnis
Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle
Sandris Dubovs
Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle
Sandris Dubovs, Mārtiņš Birnis
Pūšaminstrumentu spēle – Trombona spēle
Sandris Dubovs
Pūšamisntrumentu spēle- Tubas spēle
Gunārs Geduševs
Sitaminstrumentu spēle
Aleksandrs Pļeskačs
Vokālā mūzika – Kora klase
Laima Krumholce, Marika Rolmane, Irēna Zelča, Madara Orola, Valda Dzene
Solfedžo
Maija Mīlberga, Marika Rolmane, Inga Zirne
Mūzikas literatūra
Inga Zirne, Mārtiņš Birnis
Sagatavošanas klase
Marika Rolmane, Inese Reinfelde, Līga Ivāne, Aira Rulle, Vēsma Liepiņa, Aiva Tauriņa – Šariņa, Dace Priedīte, Maija Ozola, Dace Zariņa, Elita Ezermale, Vladimirs Šuvarikovs, Sandris Dubovs, Inguna Birzniece, Liena Brutāne, Irina Grīnberga, Laima Krumholce,  Māris Rozenfelds,