Izvēlne Aizvērt

Lepojamies! Panākumi Valsts konkursa 2.kārtā- Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle.

Stefanam Neideram 2.VIETA- 1.grupā Klarnetes spēlē
(skolotājs Vladimirs Šuvarikovs, kcm. Anna Berklāva).

Robertam Krūmiņam 3.VIETA
3.grupā Saksofona spēlē (skolotājs Jānis Jansons, kcm. Aiva Tauriņa).

Robertam Slokenbergam un Valteram Pozdņihovam 3.VIETA
2.grupā Mežraga spēle (skolotājs Jānis Krūmiņš, kcm. Aira Rulle).

Linardam Vītolam- ATZINĪBA
(skolotājs Sandris Dubovs, kcm. Līga Ivāne).

Emīlam Ābolam 3.VIETA
1.grupā Trombona spēle (skolotājs Sandris Dubovs, kcm. Līga Ivāne).

Dainai Dzvinko 2.VIETA 1.grupā Flautas spēle (skolotāja Elita Ezermale, kcm.Anna Berklāva),

Evelīnai Brēžai 3.VIETA 1.grupā Flautas spēle (skolotāja Elita Ezermale, kcm.Anna Berklāva).

Apsveicam un lepojamies! Paldies visiem audzēkņiem un skolotājiem par ieguldīto darbu!