Izvēlne Aizvērt

Mūzikas skolas Padome.

INFORMĒJAM, ka š.g. 30 novembrī uz darba sanāksmi sanāca Valmieras Mūzikas skolas Padome.

Sanāksmē tika nolemts, izveidot skolas Padomes e-pastu, ērtākai saziņai ar Valmieras Mūzikas skolas vecākiem.

E-pasts
[email protected]

Šajā e-pastā, aicinām vecākus un skolas darbiniekus, dalīties ar domām un idejām par skolas attīstības jautājumiem, izglītības kvalitāti skolā, skolas prestiža veidošanu, skolas iekšējās kārtības jautājumiem u.c.

Gaidīsim idejas un priekšlikumus Valmieras Mūzikas skolas dzīves – mūsu kopējas dzīves uzlabošanai un  pilnveidošanai.

Skolas Padomes e-pastu pārvaldīs skolas Padome: padomes priekšsēdētāja Solvita Goba, vecāku pārstāvji padomē  Kristīne Auziņa un Elīna Grāvīte.